Bestill hotell i Asia

Asia er den største verdensdelenen, og  består av den østlige delen av kontinentet. Denne verdensdelen omfatter 54 land, og her finner vi over 60 prosent av jordens befolkning, - over 4 milliarder mennesker. Vestgrensen dannes av Uralfjellene ned til Svartehavet, kystlinjen rundt Tyrkia og sørover til Suez-kanalen. Rødehavet og Det indiske hav utgjør sørgrensen, mens Stillehavet er grensen mot øst.

Her er det mange spennende og eksotiske reisemål; Dubai, Bankok, Singapore, Hong Kong og Tokyo for å nevne noen.